Juristforum: Samiske forhold og møtet med domstolene

 

Bli med på Juristforum om «Samiske forhold og møtet med domstolene» med Cecilie Østensen Berglund i Harstad.

Etter foredraget vil det bli servert middag på Umami.

Tid
Start: 06.10 kl. 17:00
Slutt: 06.10 kl. 19:00
Sted
Thon Hotel Harstad
Sjøgata 11, 9405 HARSTAD
Pris
Ordinær pris: 1 000,-
Medlemspris: 600,-
Studentpris: 300,-
Påmeldingsfrist
03.10 kl. 15:00

Samiske forhold og møtet med domstolene

Etter Grunnloven § 108 skal myndighetene legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Denne plikten påhviler også domstolene. Det innebærer at advokater og dommere må ha kjennskap til både faktum og jus knyttet til samiske forhold. I foredraget vil både utfordringer knyttet til tradisjonelle reindrift og sjøsamiske forhold bli belyst, men også betydningen av samiske forhold i eksempelvis barnesaker og erstatningssaker vil bli behandlet. Rettspraksis fra Høyesterett vil bli gjennomgått. Det vil bli lagt opp til spørsmål og dialog.

Cecilie Østensen Berglund

Cecilie Østensen Berglund er dommer i Høyesterett og styreleder i Domstoladministrasjonen. Hun har tidligere vært lagmann i Borgarting lagmannsrett og styreleder i Norges institusjon for menneskerettigheter. Østensen Berglund var også medlem i Domstolkommisjonen. Hun hadde våren 2022 studiepermisjon, der hun blant annet så nærmere på samiske forhold.

Praktisk informasjon

Servering: Mat og drikke er inkludert i prisen. Det blir middag på Umami etter foredraget.
Kursnummer: 2022966

Manglende oppmøte/avmelding etter frist belastes med kr. 250.

Etterutdanning
Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.