Digitalt foredrag: "Mellom Jus og Medisin"

Foto: Finn Oluf Nyquist

Velkommen til foredraget «Mellom Jus og Medisin» i regi av Helseforetakenes Juristforening.

Tid
Start: 31.01 kl. 18:00
Slutt: 31.01 kl. 19:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
27.01 kl. 12:00

 

Espen Rostrup Nakstad er vel kjent for alle etter pandemiens inntog i mars i 2020. Nakstad er både lege og jurist, noe han har uttalt har vært nyttig i den jobben han har fungert i og nå fast ansatt i siden våren 2020. Nakstad er også aktuell med egen bok «Kode Rød». 

Han vil i dette foredraget snakke om forholdet mellom Jus og Medisin og hvordan verden ser ut fra de to vinklene.

Praktisk informasjon
Lenke vil sendes de påmeldte i forkant. 
Arrangementet er gratis og kun for medlemmer av Juristforbundet. 

Obligatorisk etterutdanning
På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, gis det dessverre ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av oss. Juristforbundet jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen.


Kursnummer 2022921