Juslunch i Tromsø

Vi har gleden av å invitere til Juslunch i Tromsø! Juslunchen er et samlingssted for juristene i regionen, etablert i 2017 av Advokatforeningen Troms krets, Juristforbundet og Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet.

Tid
Start: 16.10 kl. 11:30
Slutt: 16.10 kl. 12:30
 
Sted
TROMSØ
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist

Tema: Seksuallovbrudd – ubalanse i straffutmåling. Hva gikk galt og hvorfor?

Foredragsholder: lagdommer Rune Bård Hansen
Lagdommer Rune Bård Hansen har vært dommer i Agder lagmannsrett fra 2007 til 2013 og igjen fra 2015 til dags dato. I 2014 og 2015 var han politimester i Vestfold politidistrikt.

Tidligere har han blant annet vært assisterende sysselmann på Svalbard og førstestatsadvokat i
Økokrim hvor han var avdelingsleder for miljøkrimavdelingen. Han har også arbeidet som politijurist i flere politidistrikt rundt i landet. Rune Bård Hansen har vært medlem av lovutvalg og
utredningsgrupper. Han var leder av ekspertgruppen mot miljøkriminalitet i det europeiske
politisamarbeidet Baltic Sea Task Force fra 2001 til 2007.

Han har publisert en rekke juridiske fagartikler, særlig om miljørett, likestillingsrett og strafferett. Han ga i 2010 ut boken "Arbeidsmiljøkriminalitet. Han har vært sensor ved institutt for rettsvitenskap i Tromsø fra 1991. 1. januar 2016 ble han oppnevnt som "Chief Doping Official" i Badminton World Federation. Han har i flere år vært leder av det internasjonale badmintonforbundets Anti Doping Panel (forbundets"domstol" for dopingsaker).

Rune Bård Hansen har særlig arbeidet med strafferett- og prosess, nordområderett, miljørett,
miljøkriminalitet, helserett, likestilling- og diskrimineringsrett og idrettsjuss. Som politileder i mange år har han frontet media i mange omfattende saker, blant annet under flykatastrofen på Svalbard i august 1996 og gruveulykken i Barentsburg der 21 russiske og ukrainske gruvearbeidere omkom i 1997. Hansen har også vært dommerfullmektig og politiinspektør i Tromsø.

Påmelding: juslunch@online.no innen 11. oktober 2023.

Foredraget oppfyller Advokatforeningens krav til etterutdanning.

Dersom du ønsker lunsj (rundstykker eller tilsv. og kaffe/te – kr 110), oppgir du dette ved påmelding.
Betalingsmåte opplyses i plassbekreftelsen som sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.