Arendalsuka

Foto: Peder Austrud

Juristforbundet satser nok en gang på å synliggjøre verdien av juridisk kompetanse i hverdagen under Arendalsuka 12.-17. august. Sykejournaler, bildedeling på nett, politi og påtalemyndighet og sykler i trafikken er temaer Juristforbundet tar med seg til Sørlandet.

Er det lov å snoke i journalen min?

Behandling av persondata som pasientrettighet – dine rettigheter og nye perspektiver. Dette er tema for foredraget fra stipendiat Anne Kjersti Befring ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Mer informasjon

Hva har juristene i politiet å gjøre?

Over 1100 jurister jobber i politiet, men hva driver de egentlig med? Spør Are Andersen Skjold-Frykholm, leder av Jurisforbundets medlemsforening Politijuristene. Og når de bl.a. skal føre kontroll med politiet – har de noe i politiet å gjøre, eller burde politijurister og annen påtalemyndighet samles i en egen etat?

Mer informasjon

Sykkel og bil – knuff eller kos?

Hvilke regler gjelder for møter mellom syklister og bilister i trafikken, og hvordan kan de best dele veien? Tanja Loftsgarden, Elin Fykerud Johannessen og Anette Hauge fra Statens vegvesen tør å ta opp et hett konfliktområde på norske gater og veier.

Mer informasjon

Publisere bilder av egne barn på nett - er det lov?

Når er det lov å dele bilder av andre mennesker? Når er barn gamle nok til selv å samtykke til publisering av bilder/film? Hva kan skje hvis du legger ut noe du ikke burde lagt ut? 
Advokat Claude A. Lenth fra Advokatfirmaet Hjort DA og medlem av Juristforbundets fagutvalg for personvern, skal gi svar på disse og flere spørsmål i sitt foredrag under Arendalsuka. 

Mer informasjon

Lenth vil også representere Juristforbundet når forbundet og Econa (siviløkonomenes forening) vil gi ungdomsskoleelever en morsom og nyttig innføring i to viktige temaer som har stor betydning for livsmestringen – nå og i framtiden: «Ta smarte valg! Nettvett og personlig økonomi for ungdomsskoleelever». Dette arrangementet inngår i hovedprogrammet for Arendalsuka UNG og er allerede overbooket.

Les mer på arendalsuka.no

Ta smarte valg - nettverk og personlig økonomi for ungdomsskoleelever 

Vet du hvilke regler som gjelder for deling av bilder på nett? Vet du hvordan du unngår å bruke mer penger enn det du har og få råd til det du har lyst på? Juristforbundet og Econa (siviløkonomenes forening) gir gode råd om hvordan du som ung kan ta smarte valg.

Mer informasjon