Juristforbundet Kommune - Fagkonferanse for tillitsvalgte og årsmøte - Påmelding

Styret i JF-K inviterer til fagkonferanse og årsmøte i JF-K.

Konferansen er lagt til Stavanger og starter onsdag 25. januar med lunsj kl. 12.00. Arrangementet avsluttes torsdag 26. januar med lunsj kl. 13.00.

Tid
Start: 25.01 kl. 12:00
Slutt: 26.01 kl. 14:00
 
Kursansvarlig
Alma Dizdar
Mobil: +4746506748
Sted
Radisson Blu Atlantic Hotel
Olav V'S Gate 3, 4002 STAVANGER
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
10.01 kl. 12:00


På fagkonferansen vil du blant annet få høre om:

  • Hvordan kan automatisering og kunstig intelligens påvirke juristrollen i fremtiden?
  • Hva skjer nå etter at kommune- og regionreformer er satt i revers?
  • JF-K har lansert et storstilt kommuneprosjekt. Hvorfor, hvordan jobbes det og hvilke planer og ambisjoner har vi for det videre arbeidet
  • Tariffmessige beregningsmåter i lokale forhandlinger – hva er riktig?
  • Lokale forhandlinger – hva er KS og Akademikerne faktisk enige om?

Det blir også tid til samtaler og utveksling av erfaringer, og som alltid blir det plass til det sosiale.

På torsdagen gjennomføres ordinært årsmøtet for JF-K, blant annet med valg av nytt styre. Alle deltakere på fagkonferansen inviteres til å være med, enten som valgt delegat fra en kommunal forening, eller som observatør.

Vi sender ut endelig program og saksdokumenter til årsmøtet når dette er ferdigstilt.

Alle tillitsvalgte i JF-K inviteres til konferansen, både fra KS-området, Samfunnsbedriftene og Oslo kommune. For å være sikret fri med lønn for fraværet må du ha verv i kommunen/fylkeskommunen/virksomheten, enten som tillitsvalgt, hovedtillitsvalgt eller fellestillitsvalgt, jfr. hovedavtalen § 2-3, 2-4 og 2-5.

JF-K tar forbehold om at deltakelse på konferansen vil fordeles slik at flest mulig virksomheter kan være representert. Du vil motta endelig bekreftelse på din deltakelse og informasjon om bestilling av reise osv. etter at påmeldingsfristen er utløpt. Konferansen inkluderer også overnatting og bespisning.

Vi ønsker vel møtt til tillitsvalgtkonferanse og årsmøte i Stavanger 25.-26. januar.

Kursnummer 2023704