Artikler

Reforhandlede særavtaler i staten
Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene fi...
Les mer
Hjemme­kontor­forskriften og til­pasning til det faktiske arbeids­livet
26.04.2022

I arbeidslivet har hjemmekontoret funnet sin funksjonelle plass, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Vi h...

Les mer
Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn
11.01.2022

I arbeidslivet er det ikke uvanlig at en kommer i situasjoner hvor det skjer feil i lønnsutbetalingene. Det kan være for mye...

Les mer
Retten til å søke «egen» stilling i statlig sektor

Ved jevne mellomrom får vi spørsmål knyttet til å søke på utlyste stillinger i egen virksomhet, med de samme arbeidsoppgaven...

Les mer
Kan arbeidsgiver gi pålegg som begrenser ferien?
10.07.2020

Sommeren er her, og det innebærer for de fleste av oss noen uker med etterlengtet ferie, med fri fra jobb og forpliktelser. ...

Les mer
10 praktiske råd og tips for bruk av hjemmekontor
03.07.2020

Juristforbundet har gjennomført en medlemsundersøkelse knyttet til koronasituasjonen. I fritekstfeltene var det flere av med...

Les mer
Manglende utbetaling av feriepenger
08.06.2020

Hva gjør jeg om feriepengene uteblir? Som følge av store inntektsbortfall for mange virksomheter denne våren, har det vært e...

Les mer
Gutt på kontor
Gutt på kontor
Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger

Som følge av koronasituasjonen har myndighetene igjen gått ut og anbefalt hjemmekontor så langt det er mulig. For mange av J...

Les mer
Silhuett av kvinne i stor døråpning
Silhuett av kvinne i stor døråpning
Oppsigelser ved nedbemanning
05.05.2020

Nedbemanning kjennetegnes ved at det er forhold hos virksomheten som innebærer at arbeidsgiver har behov for å redusere anta...

Les mer
Ferie og korona – hvilke regler gjelder?
22.04.2020

Retten til ferie er regulert i lov om ferie, jf. lov nr 21/1988. Hovedformålet med denne loven er å sikre arbeidstakerne ret...

Les mer
1 2 3