Nyheter

Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Stor betydning for alle jurister
18.01.2022

Forslaget til den nye advokatloven har vært på høring i Justiskomiteen. Den er av sentral og grunnleggende betydning for hel...

Les mer
Verdien av kommunejuristenes kompetanse må heves
14.01.2022

Nesten halvparten av norske kommuner har ingen jurister ansatt, og mange av dem ser heller ikke behovet. Nesten like bekymri...

Les mer
Husk lønnsundersøkelsen

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...

Les mer