Øst-Finnmark juristnettverk i gang

Publisert 14.09.2020

Ivrige deltakere på det første Juristforum i Vadsø holdt så god smitteavstand som mulig (foto: Katrine Bratteberg).

Etter en lang korona-utsettelse var det endelig klart for oppstart av Øst-Finnmark juristnettverk. 3. september var 18 deltakere på plass til Juristforum i Vadsø.

Tema for den første samlingen i det ferske juristnettverket var sivilbeskyttelsesloven med Erik Furevik som foredragsholder. Furevik er ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som sjef i Sivilforsvaret i Midtre-Hålogaland. Dessuten er han leder for søsternettverket i Harstad.

Juristforbundet har gjennom mange år arbeidet for å skape tverrfaglige og sosiale møteplasser for jurister over hele landet. Disse juristnettverkene drives av dyktige lokale ildsjeler, med aktiv støtte fra sekretariatets arrangementsteam. Det nye nettverket er nummer 13 i rekken og dekker nok et område på norgeskartet.

Les mer om de regionale juristnettverkene.