2021

Rett til veiledning og klage
22.03.2021

– Det er vesentlig at innbyggernes lovbestemte rett til veiledning, klage og overprøving sikres uavhengig av geografisk tilh...

Les mer
Trenger juridisk veiledning fra kommunen
22.03.2021

De fleste områder hvor kommunen utøver myndighet er regulert i lov og forskrifter. Innbyggerne har derfor et stort behov for...

Les mer
Tør du stole på en som ikke har riktig kompetanse?
22.03.2021

Ville du godtatt at en elektriker gjorde et kirurgisk inngrep på deg? Neppe. Likevel godtar mange av oss, uten å vite det, a...

Les mer
Innbyggernes rettssikkerhet er truet uten jurister i kommunene
16.03.2021

Kommunene fatter vedtak og beslutninger av stor betydning for innbyggerne. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
Likelønn er et felles ansvar
11.03.2021

– Likestilling er ikke bare kvinnenes kamp. Det er vår felles kamp. I denne kampen står likelønn helt sentralt. Her har vi f...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
Juristforbundets lønnsundersøkelse bekrefter at frontfaget har blitt en tvangstrøye
08.03.2021

Rammen for frontfaget i lønnsoppgjøret for 2020 var 1.7 %. Resultatene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutva...

Les mer
Kari Tønnessen Nordli ny leder i Akademikerne stat
03.03.2021

- Jeg gleder meg til å ta fatt på viktige oppgaver sammen med et veldig kompetent forhandlingsutvalg, sier Nordli.

Les mer
Juridisk forskning er en investering i retts­sikkerhet

For å bygge kunnskap, trenger vi forskning. Det er derfor all grunn til å lytte når de juridiske fakultetene over lengre tid...

Les mer
Rettssikkerhetsprisen til journaliststipender
19.02.2021

Som kjent gikk fjorårets Rettssikkerhetspris til den norske rettsstaten, representert ved de fire statsmaktene. Senere beslu...

Les mer
Sverre Bromander
Sverre Bromander
– Frontfagsmodellen har blitt en tvangstrøye
17.02.2021

Teknisk beregningsutvalg rapporterer at statlig sektor i fjor var alene om å holde seg innenfor lønnsrammen til frontfaget. ...

Les mer
– Fjernundervisning når ikke fysisk undervisning til anklene
09.02.2021

Høyoppløst undervisning på skjerm når ikke den normale fysiske undervisningen til anklene (eller til sokkeholderne, som dans...

Les mer
Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker

Juristforbundets Advokatkontor får stadig forespørsler om bistand i varslingssaker. Vår erfaring er at dette er komplekse sa...

Les mer
Få med deg Arbeidslivets klimauke
25.01.2021

Mandag 25. januar starter Arbeidslivets klimauke, som er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademiker...

Les mer
Lindis gikk opp i lønn ved å bruke lønnsstatistikk
21.01.2021

Lindis Stranden har flere ganger gått opp i lønn ved å bruke Juristforbundets lønnsstatistikk i forhandlinger på jobben. Nå ...

Les mer
Økt arbeidsbelastning i Sverige under pandemien
13.01.2021

Arbeidsmengden og stresset ligger på et høyere nivå blant ansatte og ledere nå under pandemien. Det viser en undersøkelse so...

Les mer
Juristforbundets Inkluderings- og mangfoldsutvalg søker medlemmer
12.01.2021

Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet? Vil du arbeide sammen med andre dyktige medlemmer av Juri...

Les mer
Silhuett av kvinne i stor døråpning
Silhuett av kvinne i stor døråpning
Ny dom: Høyesterett har definert grensen for hva som er seksuell trakassering

Den 22. desember 2020 ga Høyesterett en kvinnelig industrimekaniker medhold i at hun ble seksuelt trakassert av to kunder. D...

Les mer
Har du riktig lønn?
08.01.2021

Lønnsundersøkelsen for 2020 er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Resultatene vil gjøre at du kan sammenligne lønne...

Les mer
Danske økonomer danker ut jurister på lønn
07.01.2021

Utdanning som dreier seg om tall – økonomi, matematikk og statistikk – gir et klart høyere lønnsnivå enn rettsvitenskap i Da...

Les mer
1 2 3 4