Budsjettenighet med SV – dette betyr det for deg i justissektoren

Publisert 01.12.2022
Det norske storting med løver

Etter at SV ble enige med Ap og Sp om neste års statsbudsjett har det kommet noen endringer siden det opprinnelige forslaget fra regjeringen. Her er de viktigste punktene for deg som jurist eller jusstudent.

Rettshjelpssatsen

Rettshjelpssatsen økes med 19 kroner til totalt 1 140 kroner, fra og med 2023. Det tilsvarer en økning på 1,7 prosent, og er ikke på langt nær så mye som salærrådet nylig anbefalte. Rådet mente satsen burde heves til 1 383 kr. Anbefalingen fra salærrådet skal, ifølge avtalen mellom Advokatforeningen og departementet, inntas i departementets budsjettforslag til regjeringen.

Anbefalingen må anses som et råd for budsjettprosessen for 2023, men også for oppstart av budsjettprosessen 2024.

Reisesalæret vil i 2023 øke fra 784,70 kroner til 798 kroner. Regjeringens forslag er 37 kroner mindre enn Advokatforeningens anbefaling om en minsteregulering på 56 kroner.

Tolkesatsen

Regjeringen foreslo opprinnelig å kutte tolkenes sats fra 896,80 kroner pr. time til 760,38 kroner pr. time. Dette er nå trukket.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

Ap, Sp og SV har blitt enige om å bruke 50 millioner kroner på å endre grensen for fri rettshjelp. Inntektsgrensen høynes, slik at flere faller inn under ordningen, og formuesgrensen på 100. 000 kroner skal justeres. Hva inntektsgrensen faktisk blir er etter det vi erfarer ikke klart ennå.

Forebygge hatkriminalitet

I statsbudsjettet for 2023 ligger det nå et øremerket tilskudd på én million kroner til tilbudet Rosa kompetanse, organisert av organisasjonen FRI, til opplæring av politiet i hatkriminalitet.

Frivillig kriminalomsorg

Bevillingen til frivillige organisasjoner innen kriminalomsorgen er økt med fem millioner kroner.

Domstolene

Det er ingen endring i bevilgningene til domstolene. Det vil si at de opprinnelige kuttforslagene fra regjeringen står ved lag, noe som svekker rettssikkerheten ifølge Dommerforeningens leder. Domstoladministrasjonen har lagt til grunn at regjeringens budsjettforslag vil innebære en realnedgang i domstolenes ramme på over 100 millioner. Det har blant annet ført til umiddelbar ansettelsesstopp i domstolene.

Økt arbeidsgiveravgift 

Regjeringen foreslo å øke arbeidsgiveravgiften for inntekter over 750.000 kr. Å øke arbeidsgivers kostnad kunne heve terskelen for å ansette nye arbeidstakere og samtidig senke terskelen for å kvitte seg med eldre arbeidstakere som tjener «for mye». Forslaget kunne med andre ord virke aldersdiskriminerende både ved ansettelse og ved nedbemanning. Eldre arbeidstakere med lang erfaring og høy kompetanse vil ofte ha en lønn som gjenspeiler det å ha vært i arbeidslivet i lang tid. Dette forslaget er trukket.

Studiestøtte

Studiestøtten økes med 5 400 kroner i året. Dette kommer i tillegg til de 3 600 kronene regjeringen først foreslo. Det betyr at studiestøtten for 2023 og 2024 blir om lag 137 000 kroner. Juristforbundets mål er at studiestøtten reguleres årlig  til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I 2022 tilsvarer det 167 170 kroner.