Juristforbundet inngår tariffavtale med Finans Norge

Publisert 21.11.2022

Rådgiver Morten Volset og forhandlingssjef Kjersti Hatlestad fra Juristforbundet sammen med Marianne Pedersen, advokat i Finans Norge.

Juristforbundet og Finans Norge har inngått den første hovedavtalen/overenskomsten for våre medlemmer i virksomheter tilknyttet arbeidsgiverforeningen. – Dette sikrer våre tillitsvalgte en plass rundt bordet i omstillings- og endringsprosesser og i forkant av lønnsforhandlinger, fastslår Juristforbundets forhandlingssjef Kjersti Hatlestad.

Åpner for bedriftsgrupper

Det ble nylig etablert en bedriftsgruppe for Juristforbundets over 70 medlemmer i DNB med tillitsvalgte som representerer disse medlemmene. Den nye tariffavtalen åpner for etablering av flere bedriftsgrupper som nå får regulerte arbeidsforhold og rett til samarbeid og medbestemmelse.

Den nye avtalen er tilnærmet lik avtalene Finans Norge har inngått med arbeidstakerorganisasjoner som Econa, Tekna og Nito. Den er fremforhandlet fra Juristforbundets side av rådgiver Morten Vollset og ble signert av forhandlingssjef Kjersti Hatlestad.

Finans Norge er medlems- og arbeidsgiverorganisasjon for banker, forsikringsforetak og andre finansforetak som driver virksomhet i Norge, samt relevante leverandører til finanssektoren. Organisasjonen representerer om lag 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte.

– Får en plass rundt bordet

– Vi opplever at juristenes kompetanse er ettertraktet i en finansnæring i stadig utvikling. Juristforbundet har en voksende medlemsmasse i bank, forsikring og finans, sier Hatlestad.

– Den nye overenskomsten er viktig fordi den sikrer våre tillitsvalgte en plass rundt bordet i omstillings- og endringsprosesser og i forkant av lønnsforhandlinger. Samtidig håper vi avtalen baner vei for flere bedriftsgrupper for våre medlemmer i finansnæringen, noe som vil gi Juristforbundet en bedre mulighet til å nå medlemmene med våre mange tjenester og tilbud.

Hatlestad forteller at forhandlingene med Finans Norge har vært svært gode og konstruktive, og hun på vegne av Juristforbundet gleder seg til et godt samarbeid med Finans Norge og medlemsbedriftene.

– Et viktig steg i privat sektor

– Den nye tariffavtalen er et langt og viktig steg mot gode og ordnede arbeidsforhold for alle jurister i privat sektor, kommenterer Anders S. Amundsen, leder av Juristforbundet – Privat.

– Seksjonen vår har arbeidet lenge for å sikre forutsigbarhet for våre medlemmer, noe slike avtaler definitivt bidrar til.

Amundsen vektlegger også at seksjonen er opptatt av å få på plass tillitsvalgte i virksomhetene, for å øke medbestemmelsen, sikre at medlemmene har en best mulig arbeidssituasjon, og sørge for at våre medlemmer blir hørt, slik at behovene deres blir ivaretatt.

– Denne avtalen innebærer et kraftig løft for jurister i bank og forsikring. Derfor har vi begynt å invitere medlemmene til å danne bedriftsgrupper med tillitsvalgt ledelse. Den første er allerede på plass, og vi håper snart å etablere flere, sier Amundsen.