Krever at juridisk kompetanse synliggjøres

Publisert 13.11.2022

Foto: IStock/urbazon

Juristforbundet krever at offentlige vedtak som omhandler juridiske vurderinger, skal være fattet eller kvalitetssikret av en jurist. Dette må dokumenteres i vedtaket. Kravet ble vedtatt i en resolusjon på Juristforbundets landsmøte 12. november.

Landsmøtevedtaket ble begrunnet med at jurister er eksperter på regelverkshåndtering og samfunnets garantist for rettssikkerhet. Det vil styrke rettssikkerheten i samfunnet om de juridiske kvalifikasjonene fremgår av et offentlig vedtak.

«Nødvendige juridiske kvalifikasjoner»

Den vedtatte resolusjonen lyder:

I Norge skal man vite at offentlige vedtak er fattet av kompetente fagpersoner. Vedtak som omhandler juridiske vurderinger skal fattes av, eller være kvalitetssikret av en jurist. Dette skal fremgå av vedtaket for å gi innbyggerne en trygg forvissning om at den som har fattet eller kontrollert et vedtak, har nødvendige juridiske kvalifikasjoner.