Ny ledelse valgt: – Takk for tilliten!

Publisert 16.11.2022

Sverre J. Wiese Bromander og Benedicte Gram-Knutse (Foto:Thomas Haugersveen) 

Sverre Bromander ble valgt til ny president og Benedicte Gram-Knutsen til ny visepresident på Juristforbundets landsmøte 12. november. De sier at de er stolte og ydmyke over tilliten de har fått og gleder seg til å ta fatt på oppgaven.

— Vi er stolte og ydmyke over den enorme tilliten vi som ny ledelse er gitt. Den skal vi forvalte på en god måte for medlemmene, sier Sverre Bromander på vegne av Gram-Knutsen og seg selv.

— Sammen skal vi jobbe for større felleskap og enhet, større synlighet i samfunnsdebatten og mer medlemsfokus. Vi gleder oss veldig til å begynne, og det er en rekke saker vi brenner for å komme i gang med. Samtidig skal vi stå på skuldrene til dem som har hatt disse vervene før, og vi er veldig takknemlige for den jobben de har gjort og den grunnmuren de har bygget for vårt videre arbeid.

Bromander vektlegger at de to som Juristforbundets øverste tillitsvalgte har som oppgave å jobbe for medlemmenes interesser. — Derfor er vi veldig glad for innspill og forslag fra både tillitsvalgte og medlemmer om hva vi bør vektlegge fremover, sier han

Politijurist og erfaren tillitsvalgt

Sverre Bromander er i utgangspunktet politiadvokat i Kripos, men har lang fartstid som tillitsvalgt. Han har vært både nesteleder og leder i Politijuristene, og de siste åtte årene har han vært frikjøpt leder av Juristforbundet – Stat og medlem av hovedstyret.

I sin tale til landsmøtet vektla han tre hovedoppgaver for Juristforbundet fremover: Større felleskap og enhet, større synlighet i samfunnsdebatten og mer vekt på medlemsrekruttering, det siste særlig i privat sektor og blant jusstudentene.

Kjemper for jurister i kommunene

Benedicte Gram-Knutsen arbeider hos Byombudet i Bergen kommune og har tidligere vært hos det som het Fylkesmannen i Hordaland. Hun har lang erfaring som lokal tillitsvalgt for juristene i egen kommune. De siste fire årene har hun vært leder av Juristforbundet – Kommune og medlem av hovedstyret.

Ved siden av disse vervene har hun ledet kommuneprosjektet som har som mål å styrke den juridiske kompetansen i landets kommuner. Prosjektet har gitt bred medieoppmerksomhet og bygget nettverk med flere relevante miljøer.

To styremedlemmer fra privat sektor

Landsmøtet skal også velge to medlemmer av hovedstyret og et varamedlem for disse. Utover disse består hovedstyret av en representant for hver av seksjonene, vanligvis lederen, og en representant for de ansatte uten stemmerett.

Til de som vervene som styremedlemmer valgte landsmøtet Ina Annett Grunnvåg, advokat og juridisk direktør i M2 Norge AS, og Jon Ole B. Whist, forhandlingssjef i Norges Farmaceutiske Forening. Vara for disse ble Nasjida Noorestany som representerer Juristforbundet – Student.