Rettssikkerhetsprisen til støtte for migrantarbeidere

Publisert 15.11.2022

William Frantzen, Lise Klaveness, Tom Høgli, Øyvind Alapnes 

Pengesummen som følger Rettssikkerhetsprisen 2022 blir gitt til organisasjonen Migrant-Rights.org som arbeider internasjonalt for å fremme rettighetene til migrantarbeidere. Dette har årets prisvinnere bestemt i fellesskap.

Rettssikkerhetsprisen fra Juristforbundet ble tidligere i år tildelt Tromsø Idrettslag og president Lise Klaveness i Norges Fotballforbund for å fremme menneskerettighetene innen fotball og idrett generelt. Sentrale stikkord i juryens begrunnelse er engasjement mot samehets og menneskerettighetsbrudd ifm. fotball-VM i Qatar.

Mange må arbeide utenlands

Et stort antall arbeidere dra utenlands for å få arbeid. I noen land utgjør de opptil 90 prosent av arbeidsstyrken, og flertallet er lavinntektsmigranter ansatt i bygg, landbruk og husarbeid.

Migrant-Rights.org ble grunnlagt i 2007 og arbeider gjennom en nettbasert plattform, prosjekter på bakken og grasrotinitiativer for å dokumentere migrantfortellinger, sette i gang lokal diskusjon og oppmuntre til endring i holdninger og praksis overfor migrantarbeidere. NOK 100 000 fra Rettssikkerhetsprisen blir nå gitt fra prisvinnerne til støtte for dette arbeidet.

Lover som regulerer ansettelse og opphold for migrantarbeidere gjør dem ofte sårbare for utnyttelse, enten fordi lovene ikke eksisterer, er svake eller ikke håndheves. Mangel på tilgang til rettsvesen utgjør også et betydelig problem.

Utsettes for elendige arbeidsforhold

Forsinket eller manglende utbetaling av lønn, lang arbeidstid, usikre arbeidsforhold og begrensninger på mobilitet er eksempler på problemer som migrantarbeidere utsettes for. Mye av dette knytter seg til sponsorsystemet og til den overdrevne makten som sponsorer har over sine ansatte. Vanskelighetene de fleste arbeidere møter med å skifte arbeidsgiver gjør dem sårbare for utnyttelse som spenner fra forsinket lønn til moderne slaveri.

Migranter er driverne for utviklingen i landene der de arbeider. Verken boliger eller bedrifter kan fungere uten deres tjenester. Utover deres verdifulle økonomiske bidrag er de integrerte medlemmer av samfunnet. Likevel blir de undervurdert, ignorert, utnyttet og nektet sine mest grunnleggende menneskerettigheter.

Dokumenterer og driver kampanjer

Migrant-Rights.org har som mål å oppmuntre til handling for å endre utnyttelsen av migrantarbeiderne og øke bevisstheten om deres status ved å dokumentere situasjonen, avsløre overgrep og endre holdninger. Dette gjør de bl.a. gjennom evidensbaserte artikler, politiske analyser, forslag til reformer og kampanjer mot diskriminerende lover.

Les mer om organisasjonen her.