Ytringsfrihetskommisjonens utredning – vil du bidra til Juristforbundets høringsuttalelse?

Publisert 24.10.2022

Juristforbundet trenger medlemmer som kunne tenke seg å sitte i en arbeidsgruppe for å utarbeide Juristforbundets høringssvar til Ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Utredningen inneholder mer enn 90 anbefalinger som omfatter et bredt spekter av samfunnsområder, herunder lovendringer, utredninger, utarbeidelse av instrukser, veiledninger og handlingsplaner og  anbefalinger rettet mot så vel offentlige som private virksomheter.

Høring - NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale - regjeringen.no

For å kunne avgi en best mulig høringsuttalelse i denne saken, ønsker vi å sette sammen en bredt sammensatt og godt kvalifisert arbeidsgruppe.

Vil du bidra?

Om du kunne tenke deg å bidra inn i dette arbeidet, ber vi deg sende en kortfattet søknad til mso@juristforbundet.no snarest mulig og senest innen fredag 28. oktober kl. 12.