2023

Brudvik Haugen ny leder for kommunejuristene
26.01.2023

Kay André Brudvik Haugen fra Bergen kommune ble valgt til ny leder av Juristforbundet – Kommune på årsmøtet i Stavanger 26. ...

Les mer
Bruk den juridiske kompetansen i staten

Jurister i statlig sektor skal bruke kompetansen sin til å sørge for rettssikkerhet og høy kvalitet på tjenestene til innbyg...

Les mer
30 prosent har opplevd diskriminering
16.01.2023

Rundt halvparten av medlemmene mener arbeidsplassen er opptatt av inkludering, mangfold og diskriminering. Likevel oppgir 30...

Les mer
Ny, og bedre, hovedavtale i staten
11.01.2023

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, Unio, LO og YS) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har forhandlet frem en ny...

Les mer
Husk lønnsundersøkelsen

Lønnsundersøkelsen er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Enten du forhandler din egen lønn, eller lønnen forhandles...

Les mer
Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet?
04.01.2023

Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg søker nå etter minst to nye medlemmer.

Les mer