Ansatte i sekretariatet

Generalsekretær

Magne Skram Hegerberg
Generalsekretær
Mobil: 997 38 588

Arbeidsliv

Mette-Sofie Kjølsrød
Assisterende generalsekretær
Avdelingsleder Arbeidsliv
Mobil: 90 51 54 94
Ragnhild Bø Raugland
Forbundsadvokat MNA
Mobil: 915 88 053
Arild Jebens
Fagsjef juridiske tjenester
Advokat MNA
Mobil: 410 38 150
Helene Dorans
Advokat MNA
Personvernombud
Mobil: 911 46 734
Thea Larsen Normann
Advokatfullmektig MNA (permisjon)
Mobil: 922 25 441
Yasmine Halnes
Rådgiver
Seksjonskontakt JF – Stat
Mobil: 902 53 635
Andreas Holmsen-Ringstad
Advokat MNA (permisjon)
Mobil: 48504767
Michael J. H. Rummelhoff
Seniorrådgiver Advokatfullmektig MNA
Seksjonskontakt JF – Privat
Mobil: 99 64 75 99
Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: 909 57 404
Thea Willas Bure
Advokat MNA
Mobil: 92442284
Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124
Inger-Christine Lindstrøm
Karriererådgiver
Solveig Dahl Kongsvik
Senior kurskonsulent
Mobil: 915 55 268
Anne Haltuff Njåmo
Advokatsekretær/ Senior servicekonsulent
Mobil: 924 63 375
Eline Sekkelsten Østby
Seksjonskonsulent JF – Privat
Mobil: 984 25 700
Lars Alexander Benum
Administrasjonskonsulent
Seksjonskontakt JF – Dommerforeningen
Mobil: 458 31 669
Line Egeland
Analyseansvarlig
Mobil: 9161 2529
Kristine-Petrine Sollid Olthuis
Prosjektleder bedriftsgrupper – jurist
Mobil: 97402042

Politikk & samfunnskontakt

Gry Hellberg Munthe
Avdelingsleder Politikk & Samfunnskontakt
Utredningsansvarlig
Mobil: 415 08 617
Jan Lindgren
Fagsjef informasjon
Mobil: 917 10 480
Trond Egil Hustad Jakobsen
Fagsjef arrangement
Mobil: 906 67 371
Mona Sanden Olivier
Advokat MNA
Mobil: 906 38 339
Amparo Echeverría Bjørningstad
Servicekonsulent
Mobil: 944 85 996
Vegard Valestrand
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 91692065
Petter Solvang
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 48008393
Iselin Øverbø
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 976 40 125

Medlem & marked

Linda Engebretsen
Avdelingsleder Medlem & Marked
Mobil: 476 50 029
Bente Brunsell
Seniorkonsulent medlemsservice
Mobil: 916 00 432
Kristine Grubba
Markedskonsulent
Mobil: 922 31 777
Martin Grinde
CRM-konsulent
Mobil: 900 19 887
Alma Dizdar
Servicekonsulent
Mobil: 46506748
Karla Sabina Waal
Servicekonsulent
Mobil: 40002425
Tora Aune
Servicekonsulent
Mobil: 40002425
Martine Schøyen Egge
Markedskonsulent
Seksjonskontakt JF- Student
Mobil: 41455653

Økonomi

Michael Pocock Krane
Økonomisjef
Mobil: 92240026
Hilde Sandmoe
Senior økonomikonsulent
Mobil: 920 14 058
Jan-Erik Jarnbjo
Senior økonomikonsulent
Mobil: 930 50 806

HR & Administrasjon

Therese Victoria Gilbert
HR-konsulent
Mobil: 412 43 446
Mirela Omanovic
Administrasjonskonsulent
Mobil: 483 40 721

Juristen

Ole Martin Gangnes
Redaktør
Mobil: 482 48 352
Tore Letvik
Journalist
Mobil: 911 48 533
Tuva Bønke Grønning
Journalist
Mobil: 95042046

Fellesfunksjoner, Juristenes Hus

Carmen Grandon
Post og sentralbord
Telefon: 40 00 24 25
Anne-Grethe Hægeland
Post og sentralbord
Mobil: 4000 2662