Gi oss din ærlige mening

Publisert 01.06.2022 av Johannes Ørn Thorsteinsson, Leder, Juristforbundet – Student

Foto: Juristforbundet/Sturlason

Juristforbundet sender annet hvert år ut en medlemsundersøkelse til medlemmene. Alle studentmedlemmer skal ha mottatt undersøkelsen på e-post.

Undersøkelsen er spesielt tilpasset studentmedlemskapet, og her er alle medlemmer velkommen til å komme med tilbakemeldinger og innspill til hvordan medlemskapet i Juristforbundet – Student oppleves.

For at Juristforbundet og studentseksjonen skal kunne utvikle oss i riktig retning, er vi avhengig av at dere studentmedlemmer svarer på medlemsundersøkelsen. Vi ønsker tilbakemelding blant annet på hvordan medlemskapet oppleves, om det er noe du savner, om medlemsfordelene oppleves som relevante og generell ris og ros.

Jeg er opptatt av at Juristforbundet som helhet, og særlig studentseksjonen, skal være en organisasjon som søker utvikling og fremdrift. Vi er til for våre medlemmer. Derfor er innspillene fra dere avgjørende for hvilken retning vi tar.

Jeg ser frem til å høre deres meninger.

Alle som svarer er med i trekning av 10 gavekort på 1.000 kroner.

Undersøkelsen er anonym, og data håndteres i tråd med gjeldende regelverk for personvern.