Kjære studentmedlemmer

Publisert 02.09.2022 av Johannes Ørn Thorsteinsson, Leder, Juristforbundet - Student

Foto: Juristforbundet/Sturlason

Jeg håper alle har hatt en fin sommer. Den har forhåpentligvis gitt mulighet til avkobling og oppladning av batteriene før semesteret nå er i gang. Det har de siste månedene vært utvikling i mange saker som er viktig for våre medlemmer, både på samfunnsnivå og på studienivå.

Studiestøtte

For det første vil jeg utrykke min bekymring for den generelle prisveksten i samfunnet og hvordan den vil påvirke både jusstudenter og andre studenter. Inflasjonen rammer hardest de som har minst fra før, og det er mange studenter som merker dette på kroppen. Mange jusstudenter kommer fra resurssterke familier og vil neppe bekymre seg i alt for stor grad. Vi må likevel huske på at det er mange, både jusstudenter og andre studenter, som ikke vil få hjelp hjemmefra eller har mulighet til å ha en deltidsjobb. Som studenter har vi et felles ansvar for å stå sammen i de viktige sakene, og økt studiestøtte er en slik sak. Jeg vil derfor i samarbeid med de andre akademikerforeningene jobbe for å fremme et tydelig budskap til hva vi forventer når nytt statsbudsjett skal legges frem.

Kjønnsbalanse

En annen viktig sak som nok en gang har blitt aktualisert er kjønnsbalansen på en del studier, herunder rettsvitenskap. Jeg deler bekymringen til blant andre dekan på juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig, om at det er uheldig dersom kjønnsbalansen blir for ujevn. Jussprofesjonen har, som alle andre arbeidsplasser, behov for utøvere av begge kjønn. Vi i Juristforbundet følger derfor nøye med på debatten om både kjønnspoeng og inntaksordninger. Det er viktig å finne gode løsninger på dette spørsmålet.

Nye studiesteder?

1. juli kom beskjed fra NOKUT om at de ikke godkjenner søknaden fra BI, Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger om å opprette mastergrad i rettsvitenskap. De tre studiestedene er ikke enige i dette, og gir uttrykk for at de vil søke på nytt. Det er selvfølgelig viktig og bra at NOKUT kvalitetssikrer studiesteder som ønsker å tilby mastergrad i rettsvitenskap. Jeg opplever likevel at de studiene som ønsker å etablere nye mastergrader er mer fremoverlente i sin tilnærming til utdannelsen. Jeg ønsker derfor å utfordre de etablerte fakultetene på hva de har tenkt til å gjøre for å møte denne nye konkurransen. Denne dialogen ønsker jeg å starte med umiddelbart.

Landsmøtet

Internt i Juristforbundet går vi denne høsten inn i en spennende periode. Det er landsmøte 11.–12. november, og i studentseksjonen vil vi jobbe for at sakene studentene er opptatt av skal bli flaggsaker for forbundet som helhet. For studentseksjonen er den aller viktigste saken at vi må få opp antallet medlemmer. Dette vil vi gjøre gjennom å ha de beste tilbudene og den beste oppfølgingen til deg som er jusstudent. Her vil det komme spennende nyheter i løpet av høsten.

Dersom dere har innspill til oss i studentseksjonen er dere som alltid hjertelig velkommen til å kontakte meg på e-post johannes.thorsteinsson@juristforbundet.no