Tildeling av mastergradsstipend høst 2022

Publisert 28.10.2022

Vi hadde innen fristen 10. september mottatt 27 søknader. Kvaliteten på mange av søknadene var gode og i samsvar med temaene som var angitt i kunngjøringen.

Hovedstyret i Juristforbundet har avgjort hvem stipendet skulle tildeles, og disse fire er de heldige som tildeles stipend på 25 000 kr hver: 

Lars Eirik Arnecke Hovland

«Om opptak av parts- og vitneforklaringer i sivile søksmål og deres funksjon i ankeprosessen»

Sigrid Frafjord Landa

«Klassifiseringen av arbeidstid. En analyse av arbeidstidsbegrepets innhold i arbeidsmiljøloven sett i lys av nyere praksis fra EU- og EFTA-domstolen»

Margit Slåtta Flothyl og Maria Kongsli Bondestad

«Anger som formildende omstendighet ved straffutmåling»

Neste søknadsfrist er 10. februar. Les mer om mastergradsstipend her.