Tildeling av mastergradsstipend vår 2022

Publisert 18.03.2022

Vi hadde innen fristen 10. februar mottatt 47 søknader. Kvaliteten på mange av søknadene var gode og i samsvar med temaene som var angitt i kunngjøringen.

Hovedstyret i Juristforbundet har avgjort hvem stipendet skulle tildeles, og disse fire er de heldige som tildeles stipend på 25 000 kr hver: 

Johanne Skarbø Pedersen

«Tillitsvalgtes rettsstilling ved oppsigelse»

Simen Kildebo Neraker

«Kan lovgiver avskjære domstolskontrollen med forvaltningsavgjørelser fullt ut? - En analyse av skatteforvaltningsloven § 15-1 annet ledd»

Olaug Hoftun

«Fosterforeldres prosessuelle stilling. -Fosterforeldre forventes å danne et familieliv med barnet, men hvordan er denne forventningen ivaretatt gjennom reguleringen av fosterforeldrenes prosessuelle stilling? »

Hilde Grønstad Skar

«Oppdragsgivers rettslige handlingsrom til å fremme miljøhensyn i offentlige anskaffelser»

Les mer om mastergradsstipend her.