Påvirker mediene domstolenes avgjørelser?

Undergraver det i så fall folks tillit til domstolenes uavhengighet?


I enkelte rettssaker er medietrykket enormt. Pressen følger saken fra etterforskningsfasen, inn til rettssalen og helt til avgjørelsen kommer. Underveis skrives det daglige referater, analyser og det kommenteres i pausene og etter at hver rettsdag er avsluttet. Er det naivt å tro at dette ikke har en innvirkning på utfallet av rettssaken? I hvilken grad påvirkes den tredje statsmakt av den fjerde?

Samtidig som noen få saker får mye oppmerksomhet blir de fleste rettssaker sjelden omtalt i pressen, til tross for at allmennytten kan være stor. Er realitydeltakere som dømmes for fyllekjøring av større offentlig interesse enn hvor Høyesterett legger lista for hva som er hatytringer?

Dommerforeningen inviterer til debatt på Litteraturhuset 30. november kl. 18:00–19:30. Etter debatten blir det forfriskninger og mulighet for å mingle.

Paneldeltakere:

  • John Christian Elden, advokat og partner i Elden Advokatfirma
  • Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen
  • Tonje Vang, lagmann, Borgarting lagmannsrett
  • Øystein Milli, krimkommentator i VG
Tid
Start: 30.11 kl. 18:00
Slutt: 30.11 kl. 19:30
Sted
Litteraturhuset
Wergelandsveien 29, 0167 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
15.11 kl. 12:00

 

Arrangementet er gratis, men krever forhåndspåmelding.
Debatten foregår på rom "Skram".

Kursnummer 2022996