Artikler

Håndtrykk
Håndtrykk
Ny dom fra Høyesterett: Uenighet om personalreglement

I en nylig avsagt dom kom Høyesterett til at uenighet knyttet til unntak fra ansettelsesreglene skal løses etter tvisteløsni...

Les mer
67 år og for gammel for retten til sykepenger?

Retten til sykepenger fra første sykedag er et innarbeidet gode i norsk arbeidsliv. Folketrygdloven regulerer de grunnleggen...

Les mer
Reforhandlede særavtaler i staten
Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene fi...
Les mer
Hjemme­kontor­forskriften og til­pasning til det faktiske arbeids­livet
26.04.2022

I arbeidslivet har hjemmekontoret funnet sin funksjonelle plass, blant annet som følge av den teknologiske utviklingen. Vi h...

Les mer
Arbeidsgivers adgang til trekk i lønn
11.01.2022

I arbeidslivet er det ikke uvanlig at en kommer i situasjoner hvor det skjer feil i lønnsutbetalingene. Det kan være for mye...

Les mer
Retten til å søke «egen» stilling i statlig sektor

Ved jevne mellomrom får vi spørsmål knyttet til å søke på utlyste stillinger i egen virksomhet, med de samme arbeidsoppgaven...

Les mer
Kan arbeidsgiver gi pålegg som begrenser ferien?
10.07.2020

Sommeren er her, og det innebærer for de fleste av oss noen uker med etterlengtet ferie, med fri fra jobb og forpliktelser. ...

Les mer
10 praktiske råd og tips for bruk av hjemmekontor
03.07.2020

Juristforbundet har gjennomført en medlemsundersøkelse knyttet til koronasituasjonen. I fritekstfeltene var det flere av med...

Les mer
Manglende utbetaling av feriepenger
08.06.2020

Hva gjør jeg om feriepengene uteblir? Som følge av store inntektsbortfall for mange virksomheter denne våren, har det vært e...

Les mer
Gutt på kontor
Gutt på kontor
Hjemmekontor – praktiske og rettslige problemstillinger

Som følge av koronasituasjonen har myndighetene igjen gått ut og anbefalt hjemmekontor så langt det er mulig. For mange av J...

Les mer
1 2 3