Artikler

Søk råd før du skriver under arbeidsavtalen
En advokatfullmektig kan utføre rettshjelp i en advokats navn. Fullmektigen arbeider under en prinsipals tilsyn og kontroll, de...
Les mer
Når har du krav på attest?
I takt med samfunnets utvikling er det vanlig at en arbeidstaker bytter arbeidssted en eller flere ganger i løpet av sin arbeid...
Les mer
Rollekonflikt som tillitsvalgt under omstillingsprosesser
Det omstilles i høyt tempo i offentlig sektor. De tillitsvalgte trekkes inn i prosessene som Juristforbundets representant for ...
Les mer
Tariffoppgjøret i statlig sektor 2017
Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, noe som innebærer at det kun er økonomien som skal reguleres med mindre partene er en...
Les mer
The Power of Nice
Om du setter deg ned ved forhandlingsbordet i de lokale lønnsforhandlingene i kommunal eller statlig sektor i september eller o...
Les mer
Medarbeidersamtale
Medarbeidersamtalen finnes i mange varianter og gjennomføres ulikt på arbeidsplassene. Samtalen er viktig for oppfølgning og ut...
Les mer
Lønnsutvikling utenom de ordinære lønnsforhandlingene
Lønnsdannelse skjer på flere arenaer. Det mest vanlige er at lønnen reguleres som følge av sentrale og lokale forhandlinger. De...
Les mer
1 2 3