Lønnsoppgjøret 2022

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, der det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår.

Viktige datoer


Stat
20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Helse
5. -6. april: Oppstart forhandlinger
Kommer senere: Forhandlingsfrist

KS
6. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

Oslo kommune
20. april: Oppstart forhandlinger
1. mai: Forhandlingsfrist

 

Fristen for å komme til enighet i meklingen er mandag 23. mai klokken 24.


Spekter Helse (område 10):

25. april: Frist for avholdelse av planleggingsmøter lokalt

11. mai: Oppstart lokale forhandlinger.

2. juni: Frist for å be om forhandlingsbistand.

10. juni: Kl. 15.00 Avslutning av lokale forhandlinger.

 

Spekter SAN (Område 1-9):

6. mai: Kl. 15.00 Frist for avslutning av lokale forhandlinger i overenskomstområdene 2                                     Norges Bank, 6 NRK og 8 Posten.

13. mai: Kl. 12.00 Frist for avslutning av lokale forhandlinger i øvrige områder.