Nyheter

Reforhandlede særavtaler i staten
Flere særavtaler har blitt reforhandlet og trådt i kraft. Her har vi oppsummert noen av de viktigste endringene. Særavtalene fi...
Les mer
Fra joggedress til jobbedress?
28.06.2022

Hvordan er det med kleskoden etter pandemien?

Les mer
Enighet med sykehusene
23.06.2022

Lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og Spekter er i havn. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentlig sekto...

Les mer
Juristforbundet sterkt representert under Arendalsuka
16.06.2022

Nærmere 20 tillitsvalgte og ansatte i Juristforbundet vil være på plass under Arendalsuka for å sanke ny kunnskap, bygge net...

Les mer
Enighet i Samfunnsbedriftene: Ny avtale styrker det organiserte arbeidslivet
09.06.2022

– Akademikerne er glad for at hovedtariffavtalen med Samfunnsbedriftene vektlegger kompetanseutvikling, og styrker de tillit...

Les mer
Statsoppgjøret 2022 - noen skritt i riktig retning

Akademikerne ble 24. mai enig med staten om årets hovedtariffoppgjør, 17 timer etter at meklingsfristen gikk ut. Nytt av åre...

Les mer
Delvis seier i kommuneoppgjørene

Vi er i land med årets hovedoppgjør, og partene kom til enighet både på KS-området og i Oslo kommune. Med en ramme på 3,84 p...

Les mer
Enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune
25.05.2022

Det økonomiske resultatet gir en lønnsvekst over frontfagets anslag, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Os...

Les mer
1 2 3 4 5 6