Hovedstyret

Planlagte hovedstyremøter:


22.- 24. september (styreseminar og styremøte i København)

20. oktober (Juristenes hus)

10. november (Bergen)